Printaj Stranica

Upravljanje zgradama

                                                                                 cropped-corrigo-logo2.png

qrcode(1)

Kvalitetno i učinkovito upravljanje i održavanje stambenih i poslovnih zgrada više vlasničke strukture moguće je samo uz kvalitetne pravne poslove. Temelj pravnih poslova kod upravljanja i održavanja višestambenih zgrada viševlasničke strukture je međuvlasnički ugovor koji treba biti vrlo kvalitetno pripremljen kako bi se izbjegli nepotrebni sukobi među suvlasnicima, što će opet dovesti do redovitih uplata na račun pričuve zgrade.images (4)

Blagovremeno punjenje računa pričuve zgrade osigurava sredstva za kvalitetno održavanje zgrade.

Sve navedeno vrlo je bitno za suvlasnike zgrade obzirom da se kvalitetnim održavanjem zgrade održava, pa čak i povećava vijednost suvlasničkih udjela.

Upravljanje i održavanje stambenih, stambeno – poslovnih, poslovnih i garažnih objekata regulirano je prvenstveno Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01) – dalje ZV, kojim se uređuju međusobni odnosi suvlasnika, pravni institut vlasništva (i suvlasništva), kao i druga stvarna prava. Uredba o održavanju zgrada (Narodne novine 64/97) vrlo precizno regulira koji se dijelovi zgrade, te koji se dio i vrsta instalacija u zgradi održavaju iz sredstava zajedničke pričuve, odnosno što se smatra redovitim, hitnim, nužnim i investicijskim održavanjem građevine.                                                                                

Trajni link do ovog članka: https://corrigo-makarska.hr/